Flytting
Vår flyttetjeneste inkluderer sortering, pakking, transport og rengjøring av lokaler. Med vår flyttegaranti er du trygg i tilfelle av skade på -eller tap av eiendeler. Vi lager en avtale tilpasset dine ønsker eller behov.

Opprydding og bortkjøring
Organisert rydding av kjeller, loft, hage eller garasje. Bortkjøring av defekte møbler, hvitevarer eller annet uønsket avfall. Vi skaper rom og orden der det er rusk og rask. Alt kildesorteres til gjenvinning på miljøstasjon.

Skadedyrsanering
Rotter, maur, veggedyr eller andre skadedyr er et økende problem i Norge.
Vi benytter oss av substitusjonsprinsippet som betyr minimal bruk av preparat til maksimalt resultat. Vi fjerner grunnlaget for problemet med skadedyr. Fjernes livsgrunnlaget for skadedyrene er det ingen grunn for skadedyrets tilstedeværelse.

Rivningsarbeide
Ved byggskader, oppussing eller annet behov for riving. Vi river, rydder og kjører bort uønsket materiale og avfall, raskt og effektivt.

Følg oss på facebook >>
AG-Service AS Fuglefjellvegen 84, 2150 Årnes - Telefon: 09645 - post@agservice.no - Organisasjonsnr.: 919532262